Құпиялылық саясаты

Осы Құпиялылық саясаты (бұдан әрі – саясат) сайт әкімшісі сайт пайдаланушыларынан (бұдан әрі-пайдаланушылар) алатын дербес ақпаратты пайдалану қағидаларын белгілейді (kazahstancasinos.com) (бұдан әрі-Компания). Бұл Құпиялылық саясаты сайттың барлық пайдаланушыларына қолданылады. Саясат мәтінінде кездесетін барлық терминдер мен анықтамалар Қазақстанның қолданыстағы заңнамасына сәйкес түсіндіріледі. Пайдаланушылар осы Саясатта сипатталғандай өздерінің жеке деректерін өңдеуге тікелей келіседі. Сайтты пайдалану пайдаланушының ақпаратты өңдеу саясатымен және көрсетілген шарттармен сөзсіз келісімін білдіруін білдіреді.

Егер Пайдаланушы саясат шарттарымен келіспесе, пайдаланушы сайтты пайдаланбауы керек.

1. Компания өңдейтін пайдаланушылардың жеке ақпараты

  1.1. Сайт пайдаланушылардың дербес деректерін, пайдаланушылармен байланысты техникалық және өзге де ақпаратты жинайды, қол жеткізеді және саясатта белгіленген мақсаттарда пайдаланады.
  1.2. Техникалық ақпарат Дербес деректер болып табылмайды. Компания пайдаланушыны анықтауға мүмкіндік беретін cookies файлдарын пайдаланады. Cookies файлдары-бұл пайдаланушының белсенділігі туралы ақпаратты, соның ішінде Пайдаланушының қандай беттерге кіргені және пайдаланушының бетте өткізген уақыты туралы ақпаратты өңдеуге арналған компаниялар қол жетімді мәтіндік файлдар. Пайдаланушы браузер параметрлерінде cookies файлдарын пайдалану мүмкіндігін өшіре алады.
  1.3. Сондай-ақ, техникалық ақпарат дегеніміз-пайдаланушының құрылғысында орнатылған бағдарламалық жасақтаманың көмегімен сайтты пайдалану кезінде компанияға автоматты түрде берілетін ақпарат.
  1.4. Пайдаланушының жеке деректері дегеніміз-өтінімді немесе Сайттағы кері байланыс нысанын толтыру және сайтты кейіннен пайдалану кезінде Пайдаланушының компанияға беретін ақпараты. Компанияны ұсыну үшін міндетті ақпарат арнайы түрде белгіленеді. Басқа ақпаратты пайдаланушы өз қалауы бойынша ұсынады.
  1.5. Сондай-ақ, Компания жеке деректердің жалпыға қол жетімді субъектісі жасаған немесе заңға сәйкес жариялануға немесе міндетті түрде ашылуға жататын деректерді өңдей алады.
  1.6. Компания пайдаланушы ұсынатын жеке ақпараттың дұрыстығын тексермейді және оның қабілеттілігін бағалауға мүмкіндігі жоқ. Алайда, Компания Пайдаланушының өзі туралы сенімді және жеткілікті жеке ақпарат беретіндігіне және бұл ақпаратты жаңартып отыратындығына негізделеді.

  2. Пайдаланушылардың жеке ақпаратын өңдеу мақсаттары

   2.1. Компанияның дербес деректерді жинаудағы басты мақсаты-пайдаланушыларға ақпараттық, консультациялық қызметтер көрсету. Пайдаланушылар компанияның жеке деректерін де пайдалана алатындығымен келіседі:

   2.2. Компания техникалық ақпаратты 2.1-тармақта көрсетілген мақсаттарда иесіздендіріп пайдаланады.

   3. Пайдаланушылардың дербес ақпаратын өңдеу және оны үшінші тұлғаларға беру шарттары мен тәсілдері.

    3.1. Пайдаланушы өтінімді жіберу арқылы өзінің дербес деректерін өңдеуге келісім береді (байланыс деректері бар кез келген жазбаша немесе электрондық сұрау салу).
    3.2. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу Пайдаланушының дербес деректерін жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, Өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, беруді, қол жеткізуді), иесіздендіруді, бұғаттауды, жоюды, жоюды білдіреді.
    3.3. Пайдаланушының дербес ақпаратына қатысты, Пайдаланушының өзі туралы ақпаратты шектеусіз адамдар тобына ортақ қол жеткізу үшін ерікті түрде берген жағдайларынан басқа, оның құпиялылығы сақталады.
    3.4. Компания Пайдаланушының дербес ақпаратын келесі жағдайларда үшінші тұлғаларға беруге құқылы:

    4. Пайдаланушының жеке ақпаратын қорғау үшін қолданылатын шаралар

    4.1. Компания Пайдаланушының жеке ақпаратын заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ онымен үшінші тұлғалардың өзге де заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті және жеткілікті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

    5. Дауларды шешу

     5.1. Осы Саясатпен реттелетін қатынастардан туындайтын барлық ықтимал даулар Қазақстанның қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен, қазақстандық құқық нормалары бойынша шешіледі.
     5.2. Дауларды реттеудің сотқа дейінгі (наразылық) тәртібін сақтау міндетті болып табылады.

     6. Қосымша шарттар

      6.1. Компания Пайдаланушының келісімінсіз осы Құпиялылық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы.
      6.2. Жаңа құпиялылық саясаты, егер Құпиялылық саясатының жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, ол орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.
      6.3. Осындай өзгерістер енгізілгеннен кейін сайтты пайдалануды жалғастыру пайдаланушының осындай өзгерістермен келісуін растайды.